Co to jest focusing?

W zasadzie jedyną polską książką na temat focusing jest “Ciało zna odpowiedź” Martina Siemsa. Tytuł tej książki znakomicie oddaje ideę focusingu. Jest to metoda, która zakłada, że nasze ciało ma swoją specyficzną mądrość i potrafi wejść w kontakt z rzeczywistością w sposób, który nie jest dostępny na innym poziomie, a który pozwala nam radzić sobie z wymaganiami tej rzeczywistości i rozwijać się.

Focusing polega na specyficznym słuchaniu własnego ciała, naszego wewnętrznego głosu. Pozwala nam dotrzeć dokładnie do tego, co wymaga naszej uwagi w danym momencie. Focusing omija nasze zwyczajowe sposoby funkcjonowania, nasze interpretacje, przekonania na temat świata i nas samych, intelektualne analizy. Kiedy potrafimy „słuchać” możemy rozwiązać uporczywe problemy emocjonalne, zmienić ograniczające nawyki czy po prostu lepiej zrozumieć siebie. W procesie focusingu zmiany następują spontanicznie, będąc w pewnym sensie naturalną konsekwencją tego, że danej kwestii poświęciliśmy czas na to, aby „być z nią” na poziomie ciała. Doświadczamy tego często jako pewnego fizycznego rozluźnienia, swoistej redukcji napięcia w ciele.