To co jest odcięte, nieodczute, pozostaje bez zmian. Kiedy zostanie odczute, zmienia się. Większość ludzi o tym nie wie. Wydaje im się, że jeśli nie pozwolą sobie poczuć negatywnej części siebie pozostaną dobrymi osobami.  Dzieje się odwrotnie, negatywne aspekty trwają niezmiennie latami. Kilka chwil poświęconych temu, żeby poczuć je w ciele umożliwia ich zmianę. Jeśli jest w tobie coś złego czy chorego pozwól temu wewnętrznie być i oddychać. To jedyna droga, żeby mogło się rozwinąć w formę, której potrzebuje.
Eugene Gendlin


Focusing pozwala: 
       
- nauczyć się odczuwać to, co jest w tobie najbardziej żywe i żyć pełniej czerpiąc z tego źródła,        

- akceptować i kochać siebie samego takim, jakim jesteś,      
  
- przekształcić „wrogów” w postaci samokrytycyzmu czy innych ograniczających „głosów wewnętrznych” w potężnych sprzymierzeńców,   
      
- dokonywać pewnych decyzji,         

- realizować rozwój osobisty bez tradycyjnej terapii,  
      
- jeśli jesteś w terapii - pogłębić jej proces,        

- żyć w głębszym kontakcie z własnym fizycznym „ja”,   

- wyrażać siebie z większą jasnością, pewnością, głębią i autentycznością,  
      
- skontaktować się z pozytywną i twórczą energią życiową w sobie,       
 
- czuć się bardziej sobą,      
  
- doświadczać większej swobody, siły i radości w życiu. 

W focusingu piękne jest, że nie ma żadnych nakazów, zakazów czy dogmatów. Focusing jest delikatny i zawsze szanuje to w jakim jesteś obecnie miejscu. Dostosowany jest do twojego naturalnego tempa zmian. Pomaga ci wsłuchać się w twoje najbardziej subtelne odczucia umożliwiając rozwinąć się prawdzie i mądrości z nich płynących i wzbogacić nimi twoje życie.

 

News