NASZ SAVOIR - VIVRE W FOCUSINGU

PRZEWODNIK BEZPIECZNEGO FOCUSOWANIA W PARZE 

1. Felt sense wskazuje drogę 

 

Focusing to praktyka słuchania przede wszystkim odczuwanych przez nas, cielesnych, fizycznych doznań, a następnie pojawiających się emocji, myśli, obrazów i wspomnień. Gene Gendlin, ojciec Focusingu, nazwał „to wszystko” felt sensem.

Felt sense jest więc tym, co kieruje tą praktyką, a co za tym idzie, wglądami. To jest sedno tej pracy. Słuchanie i obecność tworzą przestrzeń do bezpiecznej podróży, a kluczem jest pozostawanie w kontakcie z feltsensem i zaufanie temu jak on się zmienia przez to, że jesteśmy z nim w kontakcie, w ufności, zaciekawieniu i otwartości.

Więc pielęgnowanie tego sposobu bycia jest takie ważne i chcemy ograniczyć się jako osoby słuchające/towarzyszące/

do odzwierciedlania i pozostawania w rezonansie z Focuserem i właśnie dlatego udzielanie porad, zadawanie pytań, czy próby pomocy w rozwiązywaniu problemów nie są ani potrzebne, ani pomocne w tej praktyce.

2. Focuser jest odpowiedzialny za swoje doświadczenie

Słuchając Focusera w wymianie partnerskiej, trzymaj się tego, o co cię poprosi, tego o czym wie, że najlepiej dla niej lub dla niego działa, co pomaga zostać w kontakcie ze swoimi odczuciami i w procesie focusingu. Może potrzebuje więcej ciszy czy twojego odzwierciedlania słowami, albo woli by używać dokładnie jego, jej słów, albo byś ty używał, używała swoich własnych, czy też zostawia ci w tym większą swobodę.

Podążaj stale za tym, o co prosi Cię Focuser – to właśnie stworzy bezpieczną przestrzeń,
w której jej, jego felt sense będzie mógł się formować i zmieniać.
Twój partner może też nie wiedzieć co dla niego jest najlepsze, dlatego bądź nieustannie otwarty, otwarta na jego prośby.
Możesz dostosować się w miarę upływu czasu… potrzeby twojego partnera, partnerki mogą się też zmieniać…zostajesz więc w takim empatycznym dostrojeniu ufając, że Focuser najlepiej wie czego potrzebuje.
Nawet kiedy decydujecie się na eksplorowanie z prowadzeniem przez osobę słuchającą/towarzyszącą, upewnij się, że pozostajesz dostrojony, w rezonansie odzwierciedlając to, czym dzieli się Focuser. To jest podstawa focusingu i pielęgnowanie tej postawy jest kluczowe.

3. Podzielcie się czasem po równo ...

Zazwyczaj partnerstwa focusingowe polegają na wymianie focusingu i słuchania, przy czym obie osoby mają tę samą ilość czasu. Najlepiej trzymać się tego ustalenia, chyba że wcześniej uzgodnicie inaczej. Na przykład od czasu do czasu ktoś może zaproponować wysłuchanie drugiej osoby bez wymiany.

4. Pielęgnowanie bezpieczeństwa i zasady savoir- vivre w focusingu

Chcemy czuć wzajemną obecność i tworzyć bezpieczną przestrzeń, więc prosimy Cię o włączenie kamerki i zadbanie o jakość połączenia internetowego, o jakość przestrzeni w jakiej się znajdujesz, jej prywatność, ciszę…i wiemy, że to może być trudne, że często jesteśmy w biegu, jednak chcemy Cię prosić o to, by nie łączyć się z publicznych miejsc, gdzie nie masz prywatności i spokoju, bo to może dać odczucie braku stabilności twojej focusingowej partnerce lub partnerowi.

Prosimy Cię też o punktualne przybycie oraz aby nie opuszczać spotkania przed zakończeniem. Jeśli potrzebujesz wyjść wcześniej, poinformuj o tym swojego partnera/grupę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ważną częścią wymiany partnerskiej jest omówienie procesu. To tutaj możemy powiedzieć osobie słuchającej nas, czego potrzebujemy / jeszcze przed sesją / lub co było dla nas pomocne, jakiego typu odzwierciedlanie pomagało mi jako focuserowi, a co potrzebuje zmiany /po zakończeniu/

Pamiętajmy, że ważne jest powiedzieć o tym, czego jako focuser potrzebuję i jak mi było, kiedy mój partner mnie słuchał…zostając w tym procesie z współodczuwaniem i uważnością na wrażliwość drugiej osoby. Jeśli czujesz się poruszony, w takim trybie szybkiej reakcji na to, jak twój towarzysz cię słucha… bądź uważna, uważny – jak mogę wziąć głęboki oddech, zadbać o swoje poczucie komfortu i jednocześnie dać partnerowi feedback w taki nieraniący, nieostry, nieodreagowujący sposób.

Treści sesji focusera są poufne, również w tym sensie, że nie pytasz partnera o zdrowie siostry, jeśli tym dzielił się z tobą na ostatniej sesji.

Prosimy tez o nienagrywanie sesji i nierobienie zdjęć w trakcie. Chcemy pielęgnować wzajemne poczucie bezpieczeństwa, często treści poruszane są delikatne, kiedy dzielimy się czymś między sobą i wszyscy jesteśmy wrażliwi na to by zostawały poufne.
Warsztaty samorozwojowe z focusing